Değerlerimiz

Değerlerimiz

Kurumsallar

İnsana ve Çevreye Duyarlılık
İnsana ve doğaya duyduğu saygı gereği, doğayı ve çevreyi korumayı misyon olarak kabul etmiştir. Ekolojik dengenin korunmasına önem vermekte ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini desteklemektedir.

Kaliteli ve Süreklilik
Yenilenme sürecinde çözüm üretenlerle birlikte hareket ederek, mevcut hizmet, üretim ve kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için üstün gayret gösterir ve gayret gösterenleri takdir eder.

Liderlik
Temel hedef, globalleşen Dünya'da; başarı ve saygınlığının gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu hedefe UZ Energy diğer TECDE grup şirketleri ile birlikte önder olabilmenin sorumluluklarını taşıyarak odaklanır.

Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerin istekleri ve problemleri konusunda kendisinden bekleneni hızlı ve istenilen şekilde yerine getirir, sorunlara zamanında ve kabul edilebilir çözümler sunar. Karşılaşılan istek ve problemlerin gelecekte yol açabileceği sorunların önlenmesi açısından kendisine çözüm stratejileri belirler.