GEREKLİ EVRAKLAR

Gerekli Evraklar

Kurumsallar

Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi
Şirket Yetkilisi Tarafından İmzalanmış Enerji Alım Satım Bildirim Formu(IA-02 Formu)
Vergi Levhası, (Nufus Cüzdan Fotokopisi)
İmza Sirküsü
Ticaret Sicil Kaydı
Banka Teminat Mektubu veya Güvence Bedeli Makbuzu
Sanayi Tarifesindeki Aboneler için Sanayi Sicil Belgesi
BTV'den Muaf Aboneler için Belediye Sınırları Dışında Olduğuna Dair Resmi Belge