Hedefimiz

Hedefimiz

Kurumsallar

Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak adına , Doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesine özen gösterip,içinde bulunduğu doğayı ve çevreyi de düşünen, koruyan bir enerji firması olmaktır .

Bu hedefler doğrultusunda enerji kaynaklarına yatırım yapayı hedef belirliyen kendi enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarına taşıyarak Türkiye' deki enerji üretimi ve tedariği türlerinde önde gelen şirketler arasında yer almaktır