Sık Sorulan Sorular

Böyle bir durum yaşandığında sayacınızın bağlı bulunduğu Dağıtım Şirketinizle irtibata geçilmelidir.

TEDAŞ tarifesine yapılacak zamlarda sözleşmenizdeki indirim oranınız ya da birim fiyatınız geçerli olacaktır. TEDAŞ birim fiyatı zamla artacağından aldığınız indirimli fiyatınızda artmış olacaktır. Ancak sabit birim fiyat ile anlaşma sağlanmış ise faturanız zamdan etkilenmeyecektir.

Elektrik sayacınız dijital sayaç ise herhangi bir değişikliğe gerek yoktur. Ancak mekanik sayaç kullanıyorsanız, dijital sayaca çevirmeniz gerekmektedir.

Geçiş aşamasında, geçişten kaynaklı kesinti yaşanmaz.

2015 yılı Ocak sonu itibarıyla EPDK tarafından belirlenen yıllık toplam elektrik tüketimi 4000 kWh (aylık ortalama 130 TL'ye denk gelir) ve üzerinde olan kişiler "Serbest Tüketici" olabilmektedir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda mevcut elektrik sisteminizde değişiklik olmaz ve elektrik bağlantınıza herhangi bir işlem yapılmaz.

Hayır. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama en az 130 TL olan abonelikler bu şartı yerine getirmektedirler. Her bir aboneliğiniz için ayrı fatura istediğiniz adrese gönderilir.

Gerekli evrakları teslim edip, sözleşmemizi imzaladıktan sonra arkanıza yaslanabilirsiniz.Biz sizin adınıza tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Bir önceki takvim yılına ait toplam elektrik enerjisi tüketimleri serbest tüketici limitini geçen müşteriler, elektrik enerjisini lisans sahibi elektrik toptan satış şirketlerinden tedarik edebilirler.

2015 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 4.000 kWh'tır.
Yıllık toplam tüketimleri 4.000 kWh ve üzeri olan veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir. Aylık fatura tutarı KDV dâhil ortalama en az 130 TL olan tüketiciler bu şartı yerine getirmektedirler.

UZ Energy, elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, hâlihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden indirim yaparak elektrik tedarik etmektedir. Dolayısıyla UZ Energy müşterisi olduğunuzda, ucuz elektrik kullanacaksınız.

UZ Energy'den elektrik tedarik etmeniz için hiçbir ekstra ücret ödemenize gerek yoktur.
Ekstra maliyet gerektirmez. Teknik (Trafo,Hat) ve altyapı olarak hiçbir değişiklik yapılmadan, mevcut bağlantı şeklinizde olduğu gibi elektrik kullanmaya devam edersiniz.

Elektrik sayaçlarının okunması, yasa gereği bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketi size bakım ve onarım hizmeti sunmak zorundadır.

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüketicinin birim fiyatı mevcut tarifesi üzerinden yapılacak indirim sonrası oluşmaktadır. Mevcut tarifedeki fiyat değişiklikleri serbest tüketici ile yapılan aktif elektrik enerjisi satış sözleşmesinde belirtilen oranlarda birim fiyata yansıtılmaktadır. Tarifelerin değişmesi durumunda mevcut indirim oranı ile yeni tarife üzerinden birim fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir.

Elektriğin kalitesini değil faturanızı değiştiriyoruz. Değişen tek şey elektrik faturalarına ödemek zorunda kalmayacağınız yüksek bedeller olacak.

Bireysel Başvurular için;
Kimlik Fotokopisi
Önceki döneme ait elektrik faturası
UZ Energy yetkilisinin size vereceği Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi
İkili Anlaşma Bildirim Formu (Form IA.02)
Sayaç Listesi [eğer bir (1)'den fazla sayaç var ise kullanılır]

Kurumsal Başvurular için;
Vergi Levhası Fotokopisi
Güncel Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
İmza Sirküleri (Yetki Belgesi ve İmza Beyannamesi) Frotokopisi
Önceki döneme ait elektrik faturası
UZ Energy yetkilisinin size vereceği Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi
İkili Anlaşma Bildirim Formu (Form IA.02)
Sayaç Listesi [eğer bir (1)'den fazla sayaç var ise kullanılır]

Sözleşme süreleri yapılan aksiyonlara göre değişiklikler gösterebilmektedir. Ancak hem UZ Energy hem de abone sözleşmenin devam etmeyeceği konusunda yazılı bir bildirimde bulunmazsa aynı şartlar ile devam eder. Eğer sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız 2 ay önceden yazılı bir bildirimde bulunmanız gerekir.

Başvuru sahibinin UZ Energy ile yeni bir sözleşme yapabilmesi için, aboneliğinin bağlı bulunduğu Tedaş'a vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden borcunu kapatması talep edilir.

Hayır, sözleşme feshinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmaz, elektriğinizi bağlı bulunduğunuz elektrik dağıtım şirketinden almaya devam edebilirsiniz. Bu işlem için bölgenizdeki görevli tedarik firması ile abonelik sözleşmesi imzalamanız gerekecektir.

Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. UZ Energy okunan sayaç tüketim verilerine göre indirimli olarak fatura keser.
Kullanmış olduğunuz reaktif ve kapasitif güç oranı yasal limitlerin üzerinde ise reaktif ve kapasitif güç bedeli de UZ Energy tarafından fatura edilcektir.

UZ Energy sadece "aktif enerjinin" satışını gerçekleştirmektedir. Herhangi bir sebeple kompanzasyon sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, reaktif enerji kullanımı söz konusu olabilir. Bu durumda EPDK tarafından belirlenmiş yasal limitleri aştığınız taktirde reaktif enerji bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Reaktif enerji bedeli de bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi yani TEDAŞ tarafından okunup UZ Energy tarafından fatura edilir.

Faturalarınız UZ Energy tarafından kesilecektir. Ödemelerinizi de size belirtilen yöntemlerle UZ Energy'ye gerçekleştireceksiniz.

Bu imkânı sağlayabiliriz. Abonelik adresleriniz farklı bile olsa fatura adresiniz tek bir yer olabilir. Böylelikle elektrik faturalarınızı daha kolay takip edebilirsiniz.

UZ Energy her zaman müşteri odaklıdır ve abonelerimize maksimum fayda sağlamayı ilke edinmiştir. Faturalar ve rakamlar üzerinde oynama yapılmaz. Farklı isimler ile gizli maliyetler eklenmez. UZ Energy şu anda uygulanan yasal aktif enerji birim fiyat üzerinden hesaplamalar yapar. Yüksek ya da yanlış tarife fiyatları üzerinden kıyaslamalar yaparak büyük indirimler yaptıklarını vaat eden firmalara inanmayın.

Sayacınız değiştirilerek "Serbest Tüketici" aboneliğine geçişiniz sağlanabilir. Bağlı olduğunuz dağıtım şirketiyle görüşerek sayacınızın değişim işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz.

Tedarikçinizi değiştirdiğinizde sayaçlarınızı daha evvel olduğu şekilde yine dağıtım şirketi görevlisi okur ve endeks bilgilerinizi bırakır. Sayaç okumalarınızı gerçekleştiren dağıtım şirketi, tedarikçi firmanın fatura düzenleyebilmesi için tüketim bilgilerinizin sisteme girişini yapmakla yükümlüdür.

Sayaç değişikliği olduğunda sayacınızın markası, çarpanı ve seri numarası gibi bilgilerinden bazıları da değişebilmektedir. Bu durumda sayacınıza dair değişim tutanağını firmamıza ileterek bizi bilgilendirmeniz yeterli olacaktır.